Goed cultuuronderwijs voor alle kinderen

Voor het onderwijs

Wij helpen scholen om cultuuronderwijs vorm en inhoud te geven. Bij ons vinden scholen alles wat nodig is om cultuuronderwijs tot een succes te maken: van visiebepaling tot teamtrainingen en van al het Noord-Hollands cultuuraanbod tot inspirerende lespakketten.

lees meer
Voor cultuurprofessionals

Je bent cultuurprofessional en je wil graag je passie overbrengen op leerlingen. Hiervoor is kennis van het onderwijs onontbeerlijk. Plein C biedt nascholing, netwerk en inspiratie voor cultuurpartners van het onderwijs.

lees meer
In opdracht

We werken voor iedereen die wil bijdragen aan goed cultuuronderwijs voor ieder kind. Wij initiëren samenwerkingen en zorgen voor kwaliteitsbewaking en procesbegeleiding. Wij ontwikkelen trainingen, lesmateriaal en implementatietrajecten. Zo geven wij inhoud en vorm aan de wens van onze opdrachtgevers.

lees meer
Door kunst-, erfgoed- en medialessen leer je de wereld kennen en ontwikkel je je tot creatief en kritisch mens

Over Plein C

Plein C is het netwerk- en expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie in Noord- Holland, met als missie alle kinderen en jongeren in contact brengen met kunst en cultuur.

Cultuureducatie maakt creatiever, zelfredzamer en gelukkiger. Plein C draagt dit actief uit en helpt iedereen die wil bijdragen aan goed cultuuronderwijs: scholen, culturele instellingen, overheden en professionals. Bij ons is alles wat nodig is om cultuuronderwijs tot een succes te maken: van visiebepaling tot teamtrainingen en van Noord- Hollands cultuuraanbod tot inspirerend lesmateriaal.

Lees meer over Plein C
Onze opdrachtgevers: