fbpx

Partner in cultuuronderwijs

Plein C werkt aan goed cultuuronderwijs voor ieder kind. Dit doen wij in opdracht van overheden, fondsen, particulieren en instellingen. Met ons provinciaal netwerk en brede expertise geven wij passend inhoud, vorm en uitvoering aan de wensen van onze opdrachtgevers.

In opdracht: Ontwikkeling lesmateriaal

Wij zijn nog aan het werk aan deze pagina. Wil je nu al weten wat Plein C voor je doet? Bekijk dan rustig deze website verder, of bel een van onze adviseurs via 023 79020040

In opdracht: Adviestraject op bestuursniveau

In opdracht: Versterking cultuureducatie provinciaal

Als experts in cultuur en educatie is Plein C al sinds de oprichting de uitvoerder van het provinciaal beleid op het gebied van cultuureducatie. Vanaf 2012 zijn we de provinciale penvoerder voor het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Binnen dit programma heeft Plein C de gezamenlijke aanvraag geïnitieerd, gecoördineerd en ingediend van 32 middelgrote en kleine gemeenten in Noord-Holland.

Plein C heeft volop ervaring met het samenbrengen van culturele partners en het onderwijs, in het managen van complexe projecten, het bewaken van de kwaliteit en het verzorgen van bovenregionale diensten en producten.