fbpx

Over cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs: het algemeen vormend onderwijs in kunst, erfgoed en media.

Doelen van cultuuronderwijs zijn formeel vastgelegd in kerndoelen en eindtermen:

  • kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie en Oriëntatie op jezelf en de wereld in het basisonderwijs;
  • kerndoelen Kunst en cultuur voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs;
  • eindtermen voor de kunstvakken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (ckv, kunst algemeen, muziek, beeldende kunst en vormgeving, theater, dans).
  • leerlingen verwerven kennis en krijgen waardering voor cultuur. Ze leren creatief om te gaan met beeld, geluid, tekst en beweging. Cultuuronderwijs stimuleert hen om te reflecteren op cultuur, in heden en verleden, en op hun eigen plek in de wereld. Ze ontwikkelen hun waarneming, verbeeldingskracht en uitdrukkingsvermogen en een onderzoekende houding.

In een bredere opvatting van cultuuronderwijs - met als doel cultureel bewustzijn zoals bij Cultuur in de Spiegel - heeft cultuur binnen alle leergebieden en vakken een plek. Cultuur is hier een proces van omgaan met en interpreteren van de ons omringende wereld.

Waarom cultuuronderwijs? 

Cultuuronderwijs is een belangrijke onderdeel van goed onderwijs. Hier leren kinderen om te reflecteren op zichzelf en de wereld om zich heen, ze leren kritisch te kijken en ontdekken hun eigen creatieve kracht. Of ze nu op zoek gaan naar de grens tussen fictie en feiten achter monumenten, een imponerende voorstelling bezoeken of hun eigen weg ontdekken tijdens een creatief proces.

Waarom Plein C?

Plein C is het expertisecentrum voor cultuuronderwijs. We zijn er voor iedereen die zich inzet om leerlingen zich te laten ontwikkelen tot kritisch denkende, creatieve en reflecterende volwassenen. Zodat ze zichzelf kunnen ontdekken en zich kunnen ontwikkelen in die richting die bij ze past. Zo geef jij je leerlingen de beste basis.

Hoe pakken wij dat aan?

Goed cultuuronderwijs is belangrijk, maar niet op iedere school vanzelfsprekend. Daarom biedt Plein C een compleet pakket van diensten waarmee goed cultuuronderwijs voor iedere school te realiseren is. Dit doen wij door leerkrachten en cultuurprofessionals op te leiden, door te zorgen voor een goed netwerk van kennis en kenners, inspiratie en kant&klaar lesmateriaal.

 

Cultuuronderwijs - hoe is het landelijk geregeld?

Op provinciaal niveau

In elke provincie is de ondersteuningsstructuur voor cultuuronderwijs anders geregeld. Er zijn provincies die een provinciaal centrum voor de kunsten hebben die zorgt voor cultuurmenu's en gefinancierd door de provincie aanbod ontwikkelt voor scholen. Andere provincies zien deze eerstelijns taak als een gemeentelijke verantwoordelijkheid en investeren in de professionalisering van scholen en cultuuraanbieders en in een culturele infrastructuur waardoor scholen en cultuurprofessionals samen cultuuronderwijs kunnen vormgeven. Meer informatie over de provinciale organisaties die zich werken aan cultuuronderwijs, vind je op de website van het Landelijke Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

Op landelijk niveau

Ook de Rijksoverheid heeft een rol in cultuuronderwijs.

Volg Plein C ook op social media