fbpx

Over de toekomst van cultuuronderwijs in Noord-Holland

Op dit moment werken leerkrachten, cultuuraanbieders, vakdocenten en de adviseurs van Plein C samen op een kwart van de Noord-Hollandse basisscholen aan beter cultuuronderwijs. Dit is mogelijk dankzij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en een bijdrage van 32 Noord-Hollandse gemeenten, scholen en de provincie Noord-Holland.

Eind 2020 eindigt deze regeling en moet gekeken worden hoe de kwaliteit van cultuuronderwijs aangejaagd en gewaarborgd blijft.

De rol van de gemeenten
Tal van Noord-Hollandse gemeenten reserveren jaarlijks geld om scholen en cultuuraanbieders samen te laten werken aan goed cultuuronderwijs. Want dat is de essentie van cultuuronderwijs: dat scholen en cultuuraanbieders samenwerken om aanbod te ontwikkelen dat aansluit bij de situatie en de identiteit van de individuele school en de mogelijkheden van het team.

Samen met gemeentelijke centra voor de kunsten ontwikkelen scholen en aanbieders lessen en projecten. Leerlingen komen zo in aanraking met kunst-, erfgoed- en media-educatie.

Door goed cultuuronderwijs leren kinderen de wereld om zich heen te begrijpen en waarderen en ontdekken ze hun talenten. Door cultuuronderwijs leren kinderen reflecteren, kritisch te kijken en creativiteit te ontwikkelen. Vaardigheden die nodig zijn voor de burger van de toekomst.

De rol van de provincie
Goed cultuuronderwijs begint bij het vormen van visie en beleid op scholen en het opleiden van cultuuraanbieders tot lesgevende partners. Deze bijscholing is niet de taak van gemeenten. Dit vraagt een expertise op het gebied van zowel cultuur als educatie die niet realistisch is voor kleine en middelgrote gemeenten. Daarvoor is een bovenregionale of provinciale organisatie nodig, die niet alleen gespecialiseerd is in cultuur en educatie, maar ook de situatie in alle gemeenten goed kent en hierin gericht kan ondersteunen. In het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit vervult Plein C deze functie nu in Noord-Holland. De vraag is of deze rol afhankelijk moet zijn van een tijdelijk subsidieregeling, of de structurele taak van de provincie moet zijn.

Met het eind van 2020 in zicht en de Provinciale Staten verkiezingen achter de rug, pleit Plein C ervoor om cultuuronderwijs weer op te nemen in het provinciaal beleid. Zo kunnen we zorgen dat niet alleen voor de scholen die nu worden bereikt, maar voor heel Noord-Holland, de basis voor goed cultuuronderwijs toegankelijk is.