fbpx

ANBI status Plein C

Stichting Plein C (RSIN nummer: 855938055) heeft sinds januari 2016 de culturele ANBI status.

Doelstellingen

(uit de stichtingsstatuten)
• het met cultuur verrijken van de ontwikkeling van kinderen en jongeren door het onderwijs en maatschappelijke organisaties de middelen aan te reiken om met kunst en erfgoed hun doelen te bereiken en door de samenwerking met hen het culturele veld te optimaliseren
• Het bereiken van (meer) kennis en kunde over cultuur voor de klas en in de school
• Het beschikbaar komen van betere productie en hulpmiddelen voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie
• Het verkrijgen en verschaffen van beter zicht op de effecten van cultuuronderwijs en -participatie.

Samenstelling bestuur Stichting Plein C

Lotte Sluyser (voorzitter)
Martina Koolwijk (penningmeester)
Yuri Matteman (lid)
Birgitta Fijen (lid)
Dorien Hulsebosch (lid)

Beloningsbeleid bestuur directie en medewerkers

Stichting Plein C hanteert de CAO Sociaal Werk. Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding van maximaal € 1.000,- per jaar. Bij Plein C zijn alle bezoldigingen onder het WNT Maximum.

Beleidsplan 2017-2020
Activiteitenverslag 2017
Financiële rapportage 2017

Activiteitenverslag 2016
Financiële rapportage 2016

Volg Plein C ook op social media