fbpx

ANBI status Plein C

Stichting Plein C (RSIN nummer: 855938055) heeft sinds januari 2016 de culturele ANBI status.

Doelstellingen

(uit de stichtingsstatuten)
• het met cultuur verrijken van de ontwikkeling van kinderen en jongeren door het onderwijs en maatschappelijke organisaties de middelen aan te reiken om met kunst en erfgoed hun doelen te bereiken en door de samenwerking met hen het culturele veld te optimaliseren
• Het bereiken van (meer) kennis en kunde over cultuur voor de klas en in de school
• Het beschikbaar komen van betere productie en hulpmiddelen voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie
• Het verkrijgen en verschaffen van beter zicht op de effecten van cultuuronderwijs en -participatie.

Samenstelling bestuur Stichting Plein C

Lotte Sluyser (voorzitter)
Martina Koolwijk (penningmeester)
Yuri Matteman (lid)
Birgitta Fijen (lid)
Dorien Hulsebosch (lid)

Rooster van aftreden bestuur PleinC

Start bestuur 1 januari 2016

Bestuurslid Afloop 2e termijn
Lotte Sluyser 1-1-2022
Dorien Hulsebosch 1-1-2023
Yuri Matteman 1-1-2023
Martina Koolwijk 1-1-2024
Birgitta Fijen 1-1-2024
Periode instroom
Vervanger Lotte Sluyser 1-6-2021
Vervanger Dorien Hulsebosch 1-6-2022
Yuri Matteman 1-6-2022
Martina Koolwijk 1-6-2023
Birgitta Fijen 1-6-2023

Beloningsbeleid bestuur directie en medewerkers

Stichting Plein C hanteert de CAO Sociaal Werk. Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding van maximaal € 1.000,- per jaar. Bij Plein C zijn alle bezoldigingen onder het WNT Maximum.

NB In verband met de coronamaatregelen en uitloop van CmK activiteiten verschijnen de jaarrekening en inhoudelijk verslag Stichting Plein C boekjaar 2020 later dan gebruikelijk, namelijk najaar 2021.

Projectplan CmK-3

Publicatie ANBI

Activiteitenverslag 2019
Financiële rapportage 2019

Beleidsplan 2017-2020

Activiteitenverslag 2018 
Financiële rapportage 2018

Activiteitenverslag 2017
Financiële rapportage 2017

Activiteitenverslag 2016
Financiële rapportage 2016

Volg Plein C ook op social media