Speciaal Verbeeld

Informatie

Voor : Cultuurprofessionals met ervaring in het speciaal (basis)onderwijs
Datum : nog niet bekend
Plaats : nog niet bekend
Kosten : €200,- per persoon voor de module van twee dagdelen*
Tijd : 9.30-12.00 uur
Niveau : Post-HBO
Ik heb een vraag

Ben jij een cultuurprofessional werkzaam in het speciaal onderwijs en vind jij het belangrijk de verbeelding aan te spreken van leerlingen? Dan is deze training geschikt voor jou!

Uit het onderzoek Speciaal Verbeeld is gebleken dat kunstonderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van het beeldend vermogen van leerlingen. Een jaar lang zijn lessen beeldende vorming en drama verzorgd voor leerlingen van vier schoolklassen waarbij de nieuwste inzichten en theoretische kennis over het beeldend vermogen zijn getoetst. Daardoor ontwikkelden leerlingen meer mogelijkheden om bijvoorbeeld uit hun ‘groef’ te komen en beter vorm te geven aan hun ideeën of emoties. De uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek zijn vertaald naar praktische handvatten voor het verdiepen van jouw creatieve lespraktijk in het speciaal onderwijs.

De training kun je beschouwen als een aanvulling op de training ‘Voor de klas in het speciaal onderwijs’ van Plein C.

Onderwerpen die aan bod komen

 • De theorie en toepassing van het begrip verbeelding
 • Differentiatie in elementen bij het stimuleren van verbeelding
 • Inzicht in en oefenen van docentvaardigheden om verbeelding te stimuleren

Praktische zaken

De module bestaat uit twee bijeenkomsten van 2,5 uur. Tussen de bijeenkomsten voer je een observatieopdracht uit op de school waar je werkt en voer je een gesprek met een groepsleerkracht over verbeelding.

Studielast: ca 10 uur

Startniveau: je hebt de training “Voor de klas in het speciaal onderwijs” van Plein C gevolgd en/of bent zeer ervaren met het werken in het sbo. Bij voorkeur geef je op dit moment les op een sbo school. Voorafgaand aan de training ontvang je een intakeformulier.

Het komende jaar maakt Plein C deze module geschikt voor een bredere doelgroep.

De training wordt gekenmerkt door actief leren en het praktisch toepassen van de nieuwste inzichten over verbeelding van kinderen in het speciaal onderwijs.

*PPO financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector. Zowel voor werknemers als ZZP’ers dus. Kijk op PPO of je ook recht hebt op kostenvergoeding >


Trainingen Plein C & COVID-19

 • Onze cursussen worden gegeven volgens de op dat moment geldende RIVM richtlijnen
 • Mochten de RIVM richtlijnen weer aangescherpt of versoepeld worden, dan zullen we per training afwegen welke onderdelen offline & online voortgezet kunnen worden.
 • Onderdelen van de training waarvoor een online versie niet wenselijk of mogelijk is – denk aan stages en interactieve werkvormen - worden verplaatst naar een later moment in het jaar.
 • De kwaliteit van de training zal altijd leidend zijn in de te kiezen oplossing.
 • Heb je vragen over je training? Neem dan contact op met je trainer of info@pleinc.nl

Plein C, experts in cultuur & educatie, helpt iedereen die wil bijdragen aan goed cultuuronderwijs. We hebben sinds 2016 een ANBI status 

Contactpersonen

Mireille Huijbers

Ben jij een cultuurprofessional werkzaam in het speciaal onderwijs en vind jij het belangrijk de verbeelding aan te spreken van leerlingen? Dan is deze training geschikt voor jou!

Uit het onderzoek Speciaal Verbeeld is gebleken dat kunstonderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van het beeldend vermogen van leerlingen. Een jaar lang zijn lessen beeldende vorming en drama verzorgd voor leerlingen van vier schoolklassen waarbij de nieuwste inzichten en theoretische kennis over het beeldend vermogen zijn getoetst. Daardoor ontwikkelden leerlingen meer mogelijkheden om bijvoorbeeld uit hun ‘groef’ te komen en beter vorm te geven aan hun ideeën of emoties. De uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek zijn vertaald naar praktische handvatten voor het verdiepen van jouw creatieve lespraktijk in het speciaal onderwijs.

De training kun je beschouwen als een aanvulling op de training ‘Voor de klas in het speciaal onderwijs’ van Plein C.

Onderwerpen die aan bod komen

 • De theorie en toepassing van het begrip verbeelding
 • Differentiatie in elementen bij het stimuleren van verbeelding
 • Inzicht in en oefenen van docentvaardigheden om verbeelding te stimuleren

Praktische zaken

De module bestaat uit twee bijeenkomsten van 2,5 uur. Tussen de bijeenkomsten voer je een observatieopdracht uit op de school waar je werkt en voer je een gesprek met een groepsleerkracht over verbeelding.

Studielast: ca 10 uur

Startniveau: je hebt de training “Voor de klas in het speciaal onderwijs” van Plein C gevolgd en/of bent zeer ervaren met het werken in het sbo. Bij voorkeur geef je op dit moment les op een sbo school. Voorafgaand aan de training ontvang je een intakeformulier.

Het komende jaar maakt Plein C deze module geschikt voor een bredere doelgroep.

De training wordt gekenmerkt door actief leren en het praktisch toepassen van de nieuwste inzichten over verbeelding van kinderen in het speciaal onderwijs.

*PPO financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector. Zowel voor werknemers als ZZP’ers dus. Kijk op PPO of je ook recht hebt op kostenvergoeding >


Trainingen Plein C & COVID-19

 • Onze cursussen worden gegeven volgens de op dat moment geldende RIVM richtlijnen
 • Mochten de RIVM richtlijnen weer aangescherpt of versoepeld worden, dan zullen we per training afwegen welke onderdelen offline & online voortgezet kunnen worden.
 • Onderdelen van de training waarvoor een online versie niet wenselijk of mogelijk is – denk aan stages en interactieve werkvormen - worden verplaatst naar een later moment in het jaar.
 • De kwaliteit van de training zal altijd leidend zijn in de te kiezen oplossing.
 • Heb je vragen over je training? Neem dan contact op met je trainer of info@pleinc.nl

Plein C, experts in cultuur & educatie, helpt iedereen die wil bijdragen aan goed cultuuronderwijs. We hebben sinds 2016 een ANBI status