Post-hbo opleiding Cultuurbegeleider

Informatie

Voor : ICC'ers
Datum : nog niet bekend
Duur : 1,5 jaar
Kosten : nog niet bekend
Aanmelden Ik heb een vraag

 

Plein C ontwikkelt en verzorgt de Post-HBO opleiding Cultuurbegeleider samen met Inholland Academy bij Hogeschool Inholland.

De opleiding is bedoeld voor ICC’ers die meer inhoudelijke kennis van het brede terrein van cultuuronderwijs willen krijgen om, bijvoorbeeld, een leerlijn te kunnen ontwikkelen voor hun school. Daarnaast leer je om collega’s op school  te begeleiden in het geven van goed cultuuronderwijs. Op één van deze beide aspecten richt je je ook bij het schrijven van je meesterproef.

De theoretische onderdelen zijn sterk gekoppeld aan de praktijk op je eigen school, door middel van opdrachten. Je legt een portfolio aan, waarmee je kunt laten zien wat je hebt geleerd en gedaan.

Veel praktijk zit ook in module drie waarbij docenten van de vakspecialisaties inhoudelijke kennis ervaring meegeven over de kunstdisciplines en erfgoed. Deze bijeenkomsten zijn ook los te volgen als expertmeetings voor ICC’ers.

De ICC-basisopleiding is de entree-eis voor deze opleiding. Heb je belangstelling voor de opleiding Cultuurbegeleider? Neem dan contact op met Plein C via jolandakonings@pleinc.nl

Resultaat van de opleiding

Na het succesvol afronden van de registeropleiding Cultuurbegeleider, ontvang je een officieel erkend CPION-diploma en wordt je opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO). De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 420 registerpunten. Na het doorlopen van de opleiding kun je als cultuurexpert aantoonbaar in aanmerking komen voor een LB-schaal. Je voldoet dan aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt in totaal anderhalf jaar. Het eerste jaar bestaat uit 17 bijeenkomsten van circa drie uur in vijf modules. Een module bestaan uit drie à vier bijeenkomsten. Daarnaast zijn er een aantal dagen coaching, begeleiding en intervisie.

In het laatste half jaar heb je geen colleges, maar werk je aan je eindpresentatie / meesterproef voor de certificering.

Enkele onderdelen van de Post-HBO zijn los te volgen, bijvoorbeeld als ICC-verdiepingscursus. Heb je recentelijk de ICC-verdiepingscursus gevolgd? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstelling voor een paar bijeenkomsten.

Beoordelingskader

De opleiding Cultuurbegeleider bestaat uit vijf modules. Een schriftelijke opdracht, waarin je je eigen praktijk aan de geleerde theorie kunt koppelen, is onderdeel van elke module. Daarnaast leg je tijdens de opleiding een portfolio aan, waarmee je aantoont wat je geleerd en toegepast hebt. De opleiding wordt afgesloten met een afsluitend onderzoek, de meesterproef. De meesterproef wordt door de deelnemende cursist gepresenteerd op een afsluitende presentatie. De opleiding wordt intensief begeleid door ervaren docenten van InHolland en Plein C.

7 redenen om de Post-hbo Cultuurbegeleider te volgen

Contactpersonen

Jolanda Konings

 

Plein C ontwikkelt en verzorgt de Post-HBO opleiding Cultuurbegeleider samen met Inholland Academy bij Hogeschool Inholland.

De opleiding is bedoeld voor ICC’ers die meer inhoudelijke kennis van het brede terrein van cultuuronderwijs willen krijgen om, bijvoorbeeld, een leerlijn te kunnen ontwikkelen voor hun school. Daarnaast leer je om collega’s op school  te begeleiden in het geven van goed cultuuronderwijs. Op één van deze beide aspecten richt je je ook bij het schrijven van je meesterproef.

De theoretische onderdelen zijn sterk gekoppeld aan de praktijk op je eigen school, door middel van opdrachten. Je legt een portfolio aan, waarmee je kunt laten zien wat je hebt geleerd en gedaan.

Veel praktijk zit ook in module drie waarbij docenten van de vakspecialisaties inhoudelijke kennis ervaring meegeven over de kunstdisciplines en erfgoed. Deze bijeenkomsten zijn ook los te volgen als expertmeetings voor ICC’ers.

De ICC-basisopleiding is de entree-eis voor deze opleiding. Heb je belangstelling voor de opleiding Cultuurbegeleider? Neem dan contact op met Plein C via jolandakonings@pleinc.nl

Resultaat van de opleiding

Na het succesvol afronden van de registeropleiding Cultuurbegeleider, ontvang je een officieel erkend CPION-diploma en wordt je opgenomen in het Abituriënten-Register van de Stichting Post HBO Nederland (SPHBO). De opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl voor 420 registerpunten. Na het doorlopen van de opleiding kun je als cultuurexpert aantoonbaar in aanmerking komen voor een LB-schaal. Je voldoet dan aan de SBL-competenties met taakverzwarende elementen.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt in totaal anderhalf jaar. Het eerste jaar bestaat uit 17 bijeenkomsten van circa drie uur in vijf modules. Een module bestaan uit drie à vier bijeenkomsten. Daarnaast zijn er een aantal dagen coaching, begeleiding en intervisie.

In het laatste half jaar heb je geen colleges, maar werk je aan je eindpresentatie / meesterproef voor de certificering.

Enkele onderdelen van de Post-HBO zijn los te volgen, bijvoorbeeld als ICC-verdiepingscursus. Heb je recentelijk de ICC-verdiepingscursus gevolgd? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstelling voor een paar bijeenkomsten.

Beoordelingskader

De opleiding Cultuurbegeleider bestaat uit vijf modules. Een schriftelijke opdracht, waarin je je eigen praktijk aan de geleerde theorie kunt koppelen, is onderdeel van elke module. Daarnaast leg je tijdens de opleiding een portfolio aan, waarmee je aantoont wat je geleerd en toegepast hebt. De opleiding wordt afgesloten met een afsluitend onderzoek, de meesterproef. De meesterproef wordt door de deelnemende cursist gepresenteerd op een afsluitende presentatie. De opleiding wordt intensief begeleid door ervaren docenten van InHolland en Plein C.

7 redenen om de Post-hbo Cultuurbegeleider te volgen