fbpx

Muziek in de kinderopvang

Informatie

Voor : pedagogisch medewerkers kinderopvang
Vorm : maatwerk incompany training
Duur : 4 bijeenkomsten
Prijs : € 5.000,- per groep (max 16 deelnemers)
Download : Factsheet Muziek in de kinderopvang
Ik wil meer weten Ik heb een vraag

Hoe zorg je dat je pedagogisch medewerkers genoeg tools in handen hebben om verrassende culturele activiteiten te bedenken én te leiden? Met de incompany trainingen van Plein C leren jouw medewerkers alles wat nodig is om rijke culturele activiteiten te ontwikkelen voor hun groep.

Training muziek

In deze training werken de deelnemers aan zelfvertrouwen, houding en vaardigheden om, met weinig middelen, activiteiten met muziek te ontwikkelen voor de kinderen in de kinderopvang. Uitgangspunten in de training zijn het werken vanuit de eigen creativiteit en creatief proces.

Na iedere bijeenkomst volgt er een huiswerkopdracht die in de daarop volgende bijeenkomst door de deelnemers wordt gepresenteerd en met de groep en de docent wordt besproken.

Inhoud

Tijdens alle bijeenkomsten werken de deelnemers aan het ontwikkelen van het eigen stemgeluid. Daarnaast worden de volgende aspecten behandeld:

 • Spel - de deelnemers leren het effect kennen van muziek op de taalvaardigheid, motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit van kinderen. Ze doen ervaring op met muzikale spelactiviteiten.
 • Motoriek - de deelnemers gaan aan het werk en oefenen met het leiding geven aan activiteiten met muziek. Ze krijgen ideeën om met weinig middelen activiteiten met muziek uit te voeren.
 • Fantasie - de deelnemers leren hoe zij de verbeelding van kinderen kunnen stimuleren door het luisteren naar muziek.
 • Presenteren - de deelnemers leren hoe ze de kinderen zichzelf kunnen laten presenteren en hoe ze dat op een laagdrempelige manier een plek geven in de activiteit met muziek.

Resultaat

Na deze training is de pedagogisch medewerker in staat om zelf activiteiten te bedenken en te leiden waarin muziek een zinvolle plaats heeft. Na afronding van de cursus ontvangt iedere pedagogisch medewerker een certificaat als bewijs van deelname. Het niveau van de training is mbo+.

Maatwerk

De trainingen zijn maatwerk. In een voorgesprek wordt bekeken of de bestaande opzet voldoet, of dat er aanpassingen gedaan moeten worden. De training zelf bestaat vervolgens uit 4 bijeenkomsten. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

 

 


Trainingen Plein C & COVID-19

 • Vanaf augustus 2020 starten wij weer met trainingen op locatie. Hierbij houden wij de RIVM richtlijnen en de 1,5 meter regel in acht.
 • Mochten de RIVM richtlijnen weer aangescherpt worden, dan zullen we per training afwegen welke onderdelen online voortgezet kunnen worden.
 • Onderdelen van de training waarvoor een online versie niet wenselijk of mogelijk is – denk aan stages en interactieve werkvormen - worden verplaatst naar een later moment in het jaar.
 • De kwaliteit van de training zal altijd leidend zijn in de te kiezen oplossing.
 • Heb je vragen over je training? Neem dan contact op met je trainer of Judithvossen@pleinc.nl

Hoe zorg je dat je pedagogisch medewerkers genoeg tools in handen hebben om verrassende culturele activiteiten te bedenken én te leiden? Met de incompany trainingen van Plein C leren jouw medewerkers alles wat nodig is om rijke culturele activiteiten te ontwikkelen voor hun groep.

Training muziek

In deze training werken de deelnemers aan zelfvertrouwen, houding en vaardigheden om, met weinig middelen, activiteiten met muziek te ontwikkelen voor de kinderen in de kinderopvang. Uitgangspunten in de training zijn het werken vanuit de eigen creativiteit en creatief proces.

Na iedere bijeenkomst volgt er een huiswerkopdracht die in de daarop volgende bijeenkomst door de deelnemers wordt gepresenteerd en met de groep en de docent wordt besproken.

Inhoud

Tijdens alle bijeenkomsten werken de deelnemers aan het ontwikkelen van het eigen stemgeluid. Daarnaast worden de volgende aspecten behandeld:

 • Spel - de deelnemers leren het effect kennen van muziek op de taalvaardigheid, motoriek, sociale vaardigheden en creativiteit van kinderen. Ze doen ervaring op met muzikale spelactiviteiten.
 • Motoriek - de deelnemers gaan aan het werk en oefenen met het leiding geven aan activiteiten met muziek. Ze krijgen ideeën om met weinig middelen activiteiten met muziek uit te voeren.
 • Fantasie - de deelnemers leren hoe zij de verbeelding van kinderen kunnen stimuleren door het luisteren naar muziek.
 • Presenteren - de deelnemers leren hoe ze de kinderen zichzelf kunnen laten presenteren en hoe ze dat op een laagdrempelige manier een plek geven in de activiteit met muziek.

Resultaat

Na deze training is de pedagogisch medewerker in staat om zelf activiteiten te bedenken en te leiden waarin muziek een zinvolle plaats heeft. Na afronding van de cursus ontvangt iedere pedagogisch medewerker een certificaat als bewijs van deelname. Het niveau van de training is mbo+.

Maatwerk

De trainingen zijn maatwerk. In een voorgesprek wordt bekeken of de bestaande opzet voldoet, of dat er aanpassingen gedaan moeten worden. De training zelf bestaat vervolgens uit 4 bijeenkomsten. Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

 

 


Trainingen Plein C & COVID-19

 • Vanaf augustus 2020 starten wij weer met trainingen op locatie. Hierbij houden wij de RIVM richtlijnen en de 1,5 meter regel in acht.
 • Mochten de RIVM richtlijnen weer aangescherpt worden, dan zullen we per training afwegen welke onderdelen online voortgezet kunnen worden.
 • Onderdelen van de training waarvoor een online versie niet wenselijk of mogelijk is – denk aan stages en interactieve werkvormen - worden verplaatst naar een later moment in het jaar.
 • De kwaliteit van de training zal altijd leidend zijn in de te kiezen oplossing.
 • Heb je vragen over je training? Neem dan contact op met je trainer of Judithvossen@pleinc.nl