Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Holland

Wat is Cultuureducatie met Kwaliteit?

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is een landelijk programma om cultuureducatie te verankeren in het basisonderwijs. Landelijke overheid, provincies, gemeentes, centra voor de kunsten, cultuuraanbieders en niet te vergeten basisscholen zetten samen de schouders gedurende minimaal vier jaar onder nieuwe lokale projecten op het gebied van cultuur in basisonderwijs. Het doel is cultuuronderwijs in de toekomst een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van het lesaanbod in het basisonderwijs.

Wat is de rol van Plein C?

CMK Noord-Holland is de bundeling van alle Noord-Hollandse initiatieven. Plein C heeft als expertisecentrum voor cultuuronderwijs in de provincie Noord-Holland alle plannen van kleine en middelgrote gemeenten (exclusief grote gemeenten als Haarlem, Zaandam, Haarlemmermeer en Alkmaar) gebundeld tot een gezamenlijk provinciaal projectplan. Als penvoerder van alle plannen bewaakt Plein C de kwaliteit en de voortgang van de gemeentelijke projecten en zorgt voor kennisuitwisseling, netwerkbijeenkomsten en bijscholing op bovengemeentelijk niveau.

BEZOEK WWW.CMKNOORD-HOLLAND.NL

Waarom is er aandacht nodig voor cultuureducatie in het onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed cultuuronderwijs. Dit is echter niet voor alle basisscholen vanzelfsprekend. Vaak gebeurt er best wel het een en ander. Een muziekles hier. Een bezoek aan een museumvoorstelling daar. Dit zijn veelal ad hoc activiteiten. En vaak afhankelijk van een enthousiaste leerkracht of directeur die houdt van kunst of erfgoed. Het zou vanzelfsprekend moeten worden binnen het lesaanbod van basisscholen. Hieraan werkt het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

De landelijke overheid vindt het belangrijk hier iets aan te doen. En heeft besloten scholen hierin een handreiking te doen met de subsidieregeling CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT. Binnen deze matchingsregeling werken in het hele land basisscholen samen met hun gemeente, lokale/regionale cultuuraanbieders en cultuuronderwijsadviseurs aan de fundamenten voor beter cultuuronderwijs.

Volg Plein C ook op social media