Ook de nieuwsbrief van Plein C ontvangen? Schrijf je in!

Nieuws

28 maart

Impuls muziekonderwijs: langer open tot budget bereikt

Gezien het goede nieuws vanuit het ministerie van OCW dat er € 5 miljoen extra budget beschikbaar is gesteld, wordt de derde ronde van de Impuls muziekonderwijs verlengd tot het budget bereikt is (uiterlijk 29 juni). Het Fonds voor Cultuurparticipatie wil hiermee geïnteresseerde scholen die in het komend schooljaar willen starten de mogelijkheid geven een aanvraag te doen voor de Impuls muziekonderwijs.

Wil jij meer en beter muziekonderwijs bij jou op school? Ga dan naar www.cultuurparticipatie.nl/impulsmuziekonderwijs en vraag aan! Vragen? Bel het Fonds op 030 233 60 30.

27 februari

Techniek & Cultuur, een ijzersterke combi!

Op 21 maart verzorgen wij een workshop tijdens het Wetenschap en Techniek Congres, in NEMO in Amsterdam. We laten daarin zien wat de kracht is van de combinatie cultuur en techniek. Maar ook de andere workshops tijdens dit congres zien er veelbelovend uit: alles over maakonderwijs, maakkunde, over onderzoekend leren én spelen.

EWT congres
21 maart 2018
NEMO Amsterdam

Voor: leerkrachten, techniekcoördinatoren en schoolbesturen in Flevoland en Noord-Holland
Kosten: toegang is gratis!

Conferentie Wetenschap & Technologie 2018

27 januari

Geen Popcorn dit jaar (maar volgend jaar wel!)

Voor iedereen die het nog niet vernomen had maar 21 maart wel al in zijn agenda had geblokt: Popcorn gaat dit jaar helaas niet door..

Ondanks een groep erg enthousiaste en interessante aanbieders die zich hadden aangemeld, was het aantal aanmeldingen niet voldoende om Popcorn door te laten gaan. Dit jaar waren wij gedwongen de standprijs fors te verhogen door het wegvallen van subsidie. Hierdoor is deelname voor veel met name kleinere, lokale cultuurpartners te duur geworden.

Wij geloven nog steeds dat Popcorn een waardevolle aanvulling is op de activiteiten die er op dit moment rond cultuuronderwijs worden ondernomen. Op Popcorn geven we scholen de kans om te proeven van het aanbod, werkelijk kennis te maken met aanbieders en op basis hiervan te kiezen welke aanbieders goed aansluiten bij het cultuuronderwijs van de eigen school. Daarom gaan wij voor komend jaar op zoek naar organisaties die deze mening delen en samen met ons ervoor willen zorgen dat Popcorn in 2019 weer een bruisend festival wordt!

 

22 januari

Plein C op de CEOB

Komende woensdag en donderdag staat Plein C weer op de landelijke Cultuur & Onderwijsbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Bezoek ons gratis met de code CEOB2018C via www.ceob.nl

6 juli

OCW vergoedt de kosten voor Post-hbo Cultuurbegeleider!

Het ministerie van OCW opent vanaf september 2017 een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider.  De subsidie dekt de opleidingskosten van de erkende post-HBO opleiding Cultuurbegeleider die door Plein C en Inholland is ontwikkeld en in Noord-Holland wordt aangeboden door Inholland.

Onder de opleidingskosten vallen cursusgeld tot een maximum van € 3.000, literatuur tot een maximum van € 175,-, reiskosten tot een maximum van € 300 en vervangingskosten voor ten hoogste 72 uur. Voorwaarde is dat aanvragers de cursus intern cultuur coördinator succesvol hebben afgerond of taken uitvoeren op het gebied van cultuureducatie en door de opleiders na assessment worden aangenomen.

Aanvragen
De subsidie kan vanaf september bij DUO worden aangevraagd door zelfstandige leerkrachten of door de school als men ook aanspraak wil maken op vergoeding van de vervangingskosten. De regeling verschijnt in de zomer in de Staatscourant en geldt voor opleidingen die starten vanaf september 2017 en loopt van 2017 tot 2021.

5 juli

Karin Geelink wordt de nieuwe directeur van Plein C

Vanaf 1 september is drs. Karin Geelink de nieuwe directeur van Plein C. Karin kent het Noord-Hollands culturele landschap goed vanuit haar rol als interim-directeur bij Alkmaar Marketing, Cultuurmakelaar in de regio Alkmaar en als zelfstandig cultureel ondernemer bij diverse kunsteducatiecentra. Vanaf september zet zij haar rijke ervaring met management, cultuur(educatie), verbinden, netwerken en marketingcommunicatie in om cultuureducatie een stevige plaats te geven in het onderwijs, in culturele instellingen en bij overheden.

Karin volgt Vibeke Roeper op, die vanaf 1 september directeur wordt bij Genootschap Onze Taal. Zowel het bestuur als de medewerkers van Plein C kijken vol enthousiasme uit naar deze nieuwe samenwerking.

1 juni

OBS De Boemerang wordt Cultuurschool 2017!

Openbare Basisschool De Boemerang uit Purmerend is de Cultuurschool van Noord-Holland 2017 geworden. Op 31 mei werd de Cultuurschooltrofee uitgereikt door Jack van der Hoek, gedeputeerde voor cultuur van de provincie Noord-Holland. Lees meer…

18 mei

Plein C zoekt een nieuwe directeur

Plein C zoekt met ingang van 1 september 2017 een nieuwe directeur. De huidige directeur, Vibeke Roeper, wordt dan directeur van het Genootschap Onze Taal.

12,5 jaar geleden maakte Vibeke haar entree in het Noord-Hollandse culturele veld, als hoofd van het Bureau Erfgoededucatie, onderdeel van Museaal & Historisch Perspectief Noord-Holland. Bij de twee fusies van deze organisatie, waaruit Cultuurcompagnie Noord-Holland ontstond, verbreedde ook het werkveld. In 2011 richtte Vibeke Plein C op als afdeling van Cultuurcompagnie, en sinds begin 2016 werkt Plein C als zelfstandige stichting. Met haar overstap naar Onze Taal gaat Vibeke terug naar haar ‘roots’: opgeleid als neerlandicus en ervaren als uitgever, redacteur en schrijver, is ze bij Onze Taal ook inhoudelijk goed op haar plek.

De sollicitatieprocedure voor haar opvolger is van start. De vacature is hier te vinden.

 

15 februari

Plein C op de Dag van de cultuureducatie

Vakoverstijgend werken, vakintegratie, werken in kennisdomeinen, ruimte voor talent… De Dag van de Cultuureducatie staat dit jaar helemaal in het teken van ‘Leren combineren’. Ook Plein C is aanwezig en geeft verschillende workshops!

Dag van de cultuureducatie, speciaal voor ICC’ers

datum: 08 maart 2017
locatie: Ede, ReeHorst
tijd: 10.00-17.00 uur
prijs: 95 euro

Lees hier alles.

2 februari

1,5 miljoen per jaar voor cultuuronderwijs!

De Noord-Hollandse subsidieaanvraag voor de landelijke cultuureducatie-regeling is gehonoreerd. 300 scholen in 32 Noord-Hollandse gemeenten kunnen nu deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Dat betekent voor de komende vier jaar een investering van bijna 1,5 miljoen per jaar in de Noord-Hollandse cultuureducatie. Het is een gezamenlijke investering van het rijk, de provincie en de gemeenten. Plein C, het provinciale kenniscentrum voor cultuureducatie, heeft de subsidie namens alle partners aangevraagd.

Wat gaan de scholen doen?
Samen met de cultuurpartners in hun gemeente of regio, gaan de scholen de kwaliteit van hun cultuuronderwijs verbeteren. Door het meerjarige programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt cultuuronderwijs meer dan een bezoekje aan een museum of een creatieve les: de school ontwikkelt vanuit de eigen visie op cultuur een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma. Kinderen ontwikkelen zich hiermee tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.

Cultuureducatie in Noord-Holland
Dat de subsidie er is gekomen, was niet vanzelfsprekend. Twee jaar geleden besloot de provincie om alle subsidie voor cultuureducatie te schrappen. Daarmee zou voor Noord-Hollandse scholen ook de toegang tot de landelijke subsidie worden afgesneden. Voorlopig is het cultuureducatiebudget echter veiliggesteld.

laden