Interne Cultuurcoördinator worden

Cultuur moet een vanzelfsprekende plaats krijgen op scholen. Daarom is voor leerkrachten in het primair onderwijs de cursus Interne Cultuurcoördinator opgezet, gefinancierd door OCW. De cursus bereidt ICC'ers voor op hun rol als spil voor cultuureducatie op school.

Taken ICC'er

Met het ICC-certificaat op zak ben je klaar om het beleidsplan uit te voeren. Je bent de spil binnen de school als het om cultuureducatie gaat. Je weet het team te inspireren en te enthousiasmeren. Je beschikt over kennis van cultuureducatie en de kwaliteit ervan, je kent de culturele omgeving van de school en vormt de verbinding tussen deze culturele omgeving en het schoolteam. Je bent in staat om (financiële) afspraken met cultuuraanbieders te maken, en om daarbij de belangen van de school voorop te stellen.

Cursus Intern Cultuur Coordinator

De cursus Interne Cultuurcoördinator (ICC) is er voor leerkrachten en schoolleiders in het primair onderwijs: één of meer teamleden die aan de slag gaan met cultuureducatie en verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en implementatie ervan. De cursus wordt afgesloten met het landelijk erkende ICC-certificaat, dat door Cultuurnetwerk Nederland wordt verstrekt.

Bekijk hier meer informatie over het actuele cursusaanbod
 

Gecertificeerde ICC'ers

Heb je de ICC-cursus gevolgd en ben je in het bezit van een ICC-certificaat, klik dan hier voor de speciale ICC-pagina voor gecertificeerde ICC’ers.
Tags bij dit artikel