Ook de nieuwsbrief van Plein C ontvangen? Schrijf je in!

ICC-Netwerkdag

Expertise

  • Bijeenkomst

Maakt cultuuronderwijs gelukkig?

Ook dit jaar heten wij alle Noord-Hollandse ICC’ers van harte welkom bij de ICC netwerkdag. Het thema van deze middag vol inspiratie is geluk.

Om je goed te ontwikkelen is welbevinden essentieel. Dat geldt voor opgroeiende kinderen, maar ook voor jou als ICC’er. Daarom staat de ICC Netwerkdag in het teken van geluk.

Programma

13.00 – Inloop (tijdens de inloop kan je je inschrijven voor de workshops. Zorg dat je op tijd bent want vol=vol)

13.30 – Plenaire start

14.10 – 15.00 – Workshopronde 1

15.00 – Uitreiking prijs Cultuurschool van Noord-Holland door Jack van der Hoek, gedeputeerde van provincie Noord-Holland

15.40 – 16.30 – Workshopronde 2

16.30 – Borrel

De Geluksdoctorandus zet de toon met een keynote-speech, en daarna kun je in twee workshop- en presentatierondes de diepte in met positieve psychologie, creativiteit en de relatie tussen welbevinden en prestaties. Ook hoor je het laatste nieuws over Cultuureducatie met Kwaliteit, en tussendoor kiezen we de Cultuurschool van Noord-Holland 2017.

Goed nieuws: je kan registerpunten krijgen voor je deelname aan de ICC Netwerkdag! Registerleraar heeft 3RU toegekend aan deelname.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

////

Terugblik 2016
In het mooie grachtenpand Zaamen, in Haarlem,  ontving Plein C op 25 mei de Noord-Hollandse ICC’ers tijdens de ICC Netwerkdag. Het was een feestelijke middag met een vol programma van workshops en de bekendmaking van de Cultuurschool van Noord-Holland 2016.

Een impressie van de workshops:

Maak je eigen leerlijn(tje)
Deze workshop wilde laten zien dat een leerlijn klein kan beginnen. Bijvoorbeeld door een culturele top 50 (30 mag ook) samen te stellen. Wat vind jij en wat je collega’s dat je de kinderen mee wilt geven in acht jaar cultuuronderwijs. Naar het Rijksmuseum, zelf een rap maken, werken met verschillende materialen, de molen bezoeken, mooie voorstellingen bezoeken enz. Of maak een leerlijn beeldend op materiaal, of op kunstenaar. Leg je keuze vast per leerjaar. Het kader van SLO met (eind)competenties voor kunstzinnige oriëntatie en erfgoed http://kunstzinnigeorientatie.slo.nl/ en de tule http://tule.slo.nl/ kunnen daarbij uitgangspunt en hulpmiddel zijn.

Cultuurprofielscholen PO
De Vereniging Cultuurprofielscholen PO is een nieuw initiatief, waarbij basisscholen die zich willen profileren op cultuurgebied zich kunnen aansluiten. Belangstellende scholen worden dan eerst aspirantlid, waarbij ze aangeven waar ze nu staan op het gebied van cultuuronderwijs en hoe ze zich verder willen gaan ontwikkelen. Een van de aanwezige ICC’ers verwoordde dit aldus: ‘Wij willen kijken wat betekenisvol is voor kinderen. En hoe kunnen we cultuur helemaal in ons onderwijs verweven?’ Martijn ten Broeke, directeur van De Keerkring in Schagen en bestuurslid van de vereniging, gaf een korte toelichting en sloot aan bij deze ICC’er: “Wij willen cultuuronderwijs ZIJN, maar het is belangrijk voor een school om hier samen meer grip op te krijgen. Daar kan de vereniging samen met de partners – in Noord-Holland is dat Plein C- bij ondersteunen.”

Post-hbo Cultuurbegeleider
Saskia van der Putten van de Dreefschool en Suzanne van Roijen van De Werkschuit, beide in Haarlem, vertelden over hun ervaringen met de post-hbo Cultuurbegeleider, die zij in januari 2016 hebben afgerond. De aanwezige ICC’ers hadden veel belangstelling voor hun praktijkverhaal en konden met al hun vragen bij hen terecht.

Na een introductie over de opleiding in grote lijnen, vertelden zij wat voor hen de meerwaarde is in relatie tot de icc-basiscursus, wat voor praktijkonderzoek zij hebben gedaan en wat ze nu anders doen op school dan voorheen.

Suzanne: ‘Ik heb veel verdieping gekregen over cultuuronderwijs. Er zit echt goede lijn in de opleiding, dat zag ik niet meteen maar aan het eind komt alles samen. Ik sta nu echt anders in de school, kan beter de leiding nemen en heb geleerd hoe ik mijn collega’s kan aanspreken en begeleiden op cultuurgebied.’

Reflecteren met kinderen
Monique Fischer startte haar workshop met een afbeelding, waarbij de aanwezigen in één woord moesten opschrijven waaraan dit beeld hen deed denken. Aan de hand van deze associaties oefende ze met hen hoe je reflectiegesprekken kunt voeren met kinderen en hen kunt laten nadenken over hun eigen gevoel. Het gaat daarbij vooral om luisteren, het stellen van de juiste vragen op het juiste moment, en het uitstellen van je eigen oordeel. Monique: ‘Kinderen komen met allerlei verhalen, die er echt toe doen.’ De workshop werd inhoudelijk erg gewaardeerd: ‘Deze methode is heel veilig, verdiepend en persoonlijk.’

Mediaspel
Karin Sieders en Yola Hopmans presenteerden het Mediaspel, dat onlangs de jaarlijkse Mediawijzer.net-prijs kreeg. Je speelt dit spel met je team in een ontspannen en prettige sfeer, waarbij kennisdeling en zinvolle discussie ten aanzien van mediawijsheid centraal staat. De uitkomsten van het spel verwerken Karin en Yola in een adviesrapport op maat.

De combinatie van spelenderwijs aan je visie ten aanzien van mediawijsheid werken sprak de aanwezigen zeer aan. Daarnaast werd levendig gediscussieerd aan de hand van de stellingen en de vragen uit het spel.

Portfolio
Hoe kun je werkstukken van leerlingen bewaren en beoordelen om zo een lijn in hun culturele ontwikkeling te zien? Cultuurmij Oost en Schoolfolio presenteerde hun aanpak. Cas Himmelreich van Kaap C vertelde over aansluiting bij een bestaande portfolio op school. Plein C start binnenkort een schoolbegeleidingstraject met betrekking tot portfolio’s waarvoor je je als school kunt aanmelden en gratis teamtraining krijgt.

Toekomstgericht onderwijs
Stéfanie van Tuinen van SLO vertelt over de uitkomsten van Platform 2032. Ze deelt een A-drie uit met de acht nieuwe beoogde kennisdomeinen. Ga het gesprek aan over het onderwijs van de toekomst en discussieer mee via www.onsonderwijs2032.nl.

Om de dialoog in het team over kunstzinnige oriëntatie te stimuleren heeft SLO een handreiking voor schoolleiders opgesteld. Ze vertelt hoe een school hiermee aan het werk kan gaan. Ook van de handreiking deelt ze een A-drie uit.

Cultuureducatie met Kwaliteit
In de workshop Cultuureducatie met Kwaliteit keken we naar de ervaringen van de deelnemers met de huidige regeling, en blikten we vooruit op de nieuwe periode (2017-2020): welke doelen, aanpak en voorwaarden gelden er? En hoe kunnen scholen zich aansluiten bij de projecten die binnen hun gemeente plaatsvinden? Op www.cmknoord-holland.nl is alle informatie over de regeling en de deelnemende gemeenten te vinden.

Erfgoed in de klas, ontdek de Noord-Hollandse erfgoedschatkist
Demonstratie van drie nieuwe sites waarmee leerkrachten en leerlingen actief met erfgoed aan de slag kunnen op het digibord, computer of de tablet. Gratis te gebruiken voor het PO. www.erfgoedleerlijn.nl, www.erfgoedtools.nlwww.erfgoedlokaal.nl

ABC cultuur
In deze workshop vertelde projectleider Ninya de Wever over de vier leerlijnen die in Beverwijk ontwikkeld zijn in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. In samenwerking met het Centrum voor de Kunsten Beverwijk, de basisscholen, bibliotheek IJmond-Noord, Zee van Staal en het Kennemer Theater zijn 16 modules ontwikkeld voor groep 1 tot en met 8 voor de disciplines dans, muziek, theater en beeldend. Iedere module duurt twaalf weken. Om de week komt een vakdocent van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk naar de school, de week erna draagt de groepsleerkracht zorg voor de verdieping en herhaling. Meer informatie is te vinden op http://centrumvoordekunstenbeverwijk.nl/abc-cultuur/.

                

Deel via social media

laden