Ook de nieuwsbrief van Plein C ontvangen? Schrijf je in!

Cultuureducatie met Kwaliteit

Expertise

  • Thema's

Plein C neemt deel aan Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Holland, de vierjarige matchingsregeling van het Rijk en gemeenten. Samen met 32 kleine gemeenten deed zij een aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Over Cultuureducatie met Kwaliteit
Het rijksbeleid 2013-2016 voor cultuureducatie staat in het teken van kwaliteitsverbetering. De matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit – die wordt uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie – is hierbij het belangrijkste instrument.

Het rijk matcht geld van provincies en grote gemeenten (90.000+ inwoners) met eenzelfde bedrag. Het gaat daarbij om nieuwe activiteiten of innovatie van bestaande activiteiten. Aanvragen worden gedaan door instellingen, op voorspraak van de matchende provincie of gemeente. Voor Noord-Holland (provincie en gemeenten) is ruim een miljoen per jaar beschikbaar. Gemeenten met minder dan 90.000 inwoners kunnen meedoen in de aanvraag van de provincie.

Deelnemende gemeenten Noord-Holland
Alle kleine Noord-Hollandse gemeenten zijn door deprovincie uitgenodigd om deel te nemen aan de regeling. 32 gemeenten hebben positief gereageerd; zij investeren vanuit hun eigen cultuureducatiebudget in een vierjarig plan onder de noemer Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Holland. Zes gemeenten hebben ervoor gekozen om aan te sluiten bij een grote gemeente die zelfstandig een projectplan ontwikkelt. De penvoerders van de overige 26 gemeenten worden door Plein C begeleid bij het opstellen van een plan, en hun plannen worden meegenomen in de provinciale aanvraag die Plein C verzorgt.

Download hier het overzicht van gemeenten uit Noord-Holland die deelnemen aan de provinciale aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit Noord-Holland.

CMK Noord-Holland: het plan
Op 14 december 2012 is het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in Noord-Holland ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het programma is opgebouwd uit lokale en provinciale onderdelen. Deze zijn gegroepeerd rond vier thema’s: leerlijnen en curriculum, deskundigheid, samenwerken tussen scholen en cultuuraanbieders, en resultaatmeting. Bij het programma hoort ook een uitvoerige monitoring en evaluatie.

CMK Noord-Holland: nu
Op het blog CMKNoord-Holland.blogspot.com delen penvoerders en betrokken partijen hun ervaringen en vorderingen. Zo krijg je een inkijkje in de prachtige projecten en leerlijnen die in de hele provincie worden ontwikkeld. 

Deel via social media

laden