Cultuureducatie

Cultuuraanbieders en cultuureducatie lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch blijkt dat niet voor elke cultuuraanbieder eduactie een vanzelfsprekend onderdeel is.

Wat is cultuureducatie?

Onder cultuureducatie verstaan wij erfgoededucatie, kunsteducatie en media-educatie. Cultuureducatie gaat niet alleen over het leren over erfgoed, kunst en media. Cultuureducatie gaat ook over het leren door erfgoed, kunst en media. Cultuureducatie is een doel, maar ook een middel.

Cultuureducatie leert nieuwe vaardigheden zoals het maken van een film, het schrijven van een gedicht, het bestuderen van een archiefstuk of het maken van een schilderij.
Cultuureducatie vertelt wat cultuur is – wat is de geschiedenis van een stad, welke kunststromingen zijn er en hoe zag de eerste computer eruit?

Maar cultuureducatie maakt leerlingen ook bewust van de eigen cultuur en laat hen hier kritisch naar kijken. Cultuureducatie leert leerlingen over de cultuur van anderen, in het verleden en het heden. Door cultuureducatie ontwikkelen leerlingen een eigen cultureel bewustzijn en een eigen culturele identiteit.

Lees meer over Waarom cultuureducatie?

Cultuur in het onderwijs

In het primair onderwijs verwijzen verschillende kerndoelen naar de componenten van cultuureducatie.
Download de factsheet en lees meer over cultuureducatie in het primair onderwijs….

In het voortgezet onderwijs is cultuureducatie terug te vinden in het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming. Ook in vakken als Nederlands, geschiedenis, maatschappijleer en aardrijkskunde kan cultuureducatie een rol spelen. 
Download de factsheet en lees meer over cultuureducatie in het voortgezet onderwijs